Ubezpieczenia turystyczne

Jeśli planujesz urlop, czy to na terenie kraju, czy też poza jego granicami, warto wykupić stosowną polisę. Możesz to zrobić w naszym biurze Emultipolisa w Andrespolu, które oferuje ubezpieczenia turystyczne różnych firm. W zależności od charakteru wyjazdu pomożemy Ci dopasować konkretne rozwiązanie.

W jakich sytuacjach może Ci się przydać ubezpieczenie turystyczne?

Podczas wyjazdu na wakacje może zdarzyć się wiele sytuacji, w których ubezpieczenie turystyczne okaże się bardzo przydatne. Do nich należą np.:

  • nieumyślne wyrządzenie komuś krzywdy, np. potrącenie innego narciarza na stoku, wjazd rowerem w drugą osobę,
  • wypadek, którego koniecznością stanie się transport do Polski,
  • zniszczenie, zgubienie lub kradzież bagażu, sprzętu sportowego,
  • choroby wymagające hospitalizacji, w tym m.in. koronawirus,
  • odwołanie wycieczki,
  • awaria samochodu.

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą będziesz mógł liczyć na zwrot poniesionych kosztów niezbędnego leczenia poza Polską. Do nich zalicza się np. konsultacje z lekarzem, zabiegi w ambulatorium, wydatki poniesione na specjalistyczne badania zlecone przez lekarza czy pobyt w szpitalu wtedy, gdy leczenia nie można odłożyć do czasu powrotu do kraju.

 

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego warto również wziąć pod uwagę opcję dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ta ochrona obowiązuje w sytuacji utraty zdrowia lub śmierci, które mogą być ich wynikiem. Z tej polisy wypłaca się świadczenia z tytułu m.in. trwałego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenia assistance, czyli pomocy w podróży, to kolejny dodatkowy wariant, który może Ci się przydać np. w przypadku nagłego zachorowania, gdy trzeba zorganizować leczenie i pokryć dodatkowe koszty rekonwalescencji czy transportu do kraju. Ta opcja ochrony obejmuje także pomoc w sytuacji zgubienia albo kradzieży dokumentów. Uzyskasz wówczas m.in. dokument zastępczy umożliwiający opuszczenie danego kraju.

 

Twoje ubezpieczenie turystyczne może także dotyczyć bagażu podróżnego – jego kradzieży lub zniszczenia. Wówczas po powrocie do kraju na podstawie dokumentów z policji (lub hotelu), zaświadczających, że takie fakty miały miejsce, otrzymasz odszkodowanie.

 

W polisie OC ochrona z kolei obejmuje szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Ciebie innym osobom. Możesz także objąć ochroną sprzęt sportowy na wypadek jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w związku z jego transportem, przechowywaniem lub użytkowaniem podczas podróży.

 

Spersonalizowana oferta ubezpieczenia turystycznego!

Przy wyborze oferty ubezpieczenia pod uwagę trzeba wziąć także region, w jaki zamierzasz się udać. Masz możliwość wykupienia polisy chroniącej od jednego, konkretnego ryzyka lub pakietu, który zapewni kompleksową ochronę Tobie i Twoim bliskim. Pamiętaj, że wysokość składki ubezpieczeniowej będzie zazwyczaj adekwatna do udzielanej ochrony.

Jeżeli planujesz rodzinne wakacje lub wypad na kilka dni z przyjaciółmi, w Emultipolisie w Andrespolu pomożemy Ci dobrać właściwy wariant ubezpieczenia turystycznego! Skontaktuj się z nami – przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę!