test

Twoje życie i zdrowie od następstw :Ubezpieczenie na życie

  • Poważnej choroby
  • Nieszczęśliwego wypadku
  • Inwalidztwa
  • Śmierci

Twoje dzieci od następstw:

  • Wypadków w szkole i w drodze do szkołyUbezpieczenie dzieci
  • Wypadków podczas dodatkowych aktywności sportowych i rekreacyjnych
Twoje mienie prywatne i firmowe od następstw : Pożaru, wybuchu gazu… Huraganu, uderzenia pioruna, powodzi … Przepięcia w instalacji elektrycznej Awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej Kradzieży z włamaniem Rabunku i kradzieży zwykłej Wandalizmu Szkód powstałych podczas wynajmu nieruchomości
Twój samochód od: Odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone innym szkody Kradzieży i uszkodzenia w wypadku komunikacyjnym Dodatkowych kosztów holowania, uzyskania samochodu zastępczego itp
Ciebie i Twoją rodzinę od odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone innymi osobom: OC w życiu prywatnym OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą OC w związku z wykonywanym zawodem
Ciebie i Twoją rodzinę podczas urlopu od nastepstw : Pogorszenia stanu zdrowia Wypadku Kradzieży Kosztów rezygnacji z wyjazdu

Rolników w zakresie :

  • Obowiązkowych ubezpieczeń rolnych
  • Dodatkowych ubezpieczeń majątku i upraw od kradzieży i zdarzeń losowych